Voor nieuwe vertaalprojecten, contacteer lexidel_project@skynet.be
Voor al uw lopende vertaalprojecten, contacteer info@lexidel.be
056 25 78 48

Het vertaalproces

Vaak wordt geopperd dat vertalen heel eenvoudig zou zijn en niet veel meer zou inhouden dan een tekst overtikken in een andere taal. Soms wordt ook wel eens verondersteld dat moderne vertaalprogramma’s het vertaalproces volledig kunnen automatiseren. Niets is echter minder waar… bij een hoog-kwalitatief vertaalproces komt heel wat meer kijken.

tekstanalyse overleg vertalen correctie revisie

Na een grondige analyse van de tekst, en eventuele research, worden een terminologielijst en een overzicht van inhoudelijke onduidelijkheden opgesteld.
Terminologische problemen en inhoudelijke vraagtekens bij de originele tekst worden intern besproken voor we onze voorstellen overleggen met de klant.
Na deze grondige voorbereidingsfase kan de vertaler eindelijk starten met het vertaalwerk. In deze fase zorgt de vertaler ervoor dat de boodschap van de brontekst inhoudelijk correct wordt omgezet in de doeltaal. Grammaticale perfectie is hierbij een evidentie. Daarenboven wordt ook rekening gehouden met de culturele eigenheid van de doeltaal.
Idealiter kan de vertaler na deze vertaalfase de vertaling een tijdje laten rusten, maar tijdnood noopt de vertaler meestal om deze pauze over te slaan en onmiddellijk te starten met de eerste revisie.
Omdat kwaliteit voor ons van primordiaal belang is, schakelen wij steeds een tweede vertaler in die een laatste revisie en check uitvoert.

Doorheen het volledige vertaalproces maken we gebruik van moderne CAT-tools. Dit resulteert in een snellere service, consistente kwaliteit en customer-tailored vertalingen.

Technische vertalingen
Commerciële vertalingen
Juridische vertalingen
Website vertalingen
Transcriptie audio
Revisie
Copywriting

Wenst u meer informatie?
Contacteer ons vrijblijvend